Phim cách nhiệt có chỉ số cản tia hồng ngoại (IRR) càng cao có thực sự cách nhiệt càng tốt ?